söndag 16 december 2018
Svenska Northern Sami Lule Sami Southern Sami

Sámegiella åvdeduvvá aktelattjat!

Viesso giella ietjájduvvá ja åvddån aktelattjat. Ådå bágo laseduvvi ja iehtjáda vuorjjábu sjaddi. Avta bále l giella kultuvrraguodde ja gåvvit iellemav ja väráldav.
Moatte jáhkki ietjá ulmusj mierret makkir bágov oadtju adnet sámegielan. Sáddná l giellaaddne ietja dav mierredi. Vargga agev li sahte ulmutja gudi li gávnnam jali ádnegoahtám bágov. Jus adno hájeduvvá de hárjjánip dasi ja adnep báhko dåhkki. Ietjá bágoj dån ”dåhkkida” bágojt gå aná dajt!

Bágo ma fájlluji
Danen gå sámegiella nåv guhka ájgev la årrum duolmodum giella mij muhtem bájkijn la val aneduvam muhtem bájkijn ja aktijvuodajn, de fájlluji álu bágo ådåájggásasj aktijvuodajda. Dárbbo l fáhkkabágo åvdedit ja dahkat–ja hádjet. Mijá sámejgiellajårggåliddjijn ij la agev álkke. Gåktu jårggål ”förbränningsmotor”, ”klimatsmart” jali ”mikroblogg”? Galggá gus bágojt loaddnut, jårggålit bágoj milta jali dahkat ådå moallánagáv?

Vájvve jårggålit
Duodden dasi gávnnuji bágo ma li gássjela jårggålit ietjá gielajda. Mij la gis "dihinder" jali "köroxe"? Ja manen ij gávnnu val akta báhko dárogiellaj ”tjånudissaj"? Jali ”juovvaj"?

Bájnatjibme
Mierreduvvá gånnå årrop de mij ieneplåhkosebrudagás bájnnup. Loaddnup ja hiebadip bágojt ja moallánagájt. Moadda tjuottjodimterma ma aneduvvi vuona bielen e maná rievddaduvvat svieriga bälláj ja vuossteláhkáj, danen gå Vuonan ja Svierigin li umasslágásj tjuottjodimvuogádagá. Dálásj ájge bájnatji aj ieŋŋgisgiellabágo ja moallánagá mijá nuoraj sámegielav. Giela li viesso ja ietjájduvvi aktelattjat, dat gullu dasi. Ij gåjt hiereda galggap dåjmadit sámegiellasujtov ja suoddjit sámegiellamoallánakvuogijt! Javlli nåv ednagav mijá kultuvra birra ja mijá vuogev iellemav ja väráldav gähttjat.
© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2016-01-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?