lördag 15 december 2018
Svenska Northern Sami Lule Sami Southern Sami

Sámegiella ovdána geažosáiggi!

Ealli giella álo ovdána ja rievdá. Ođđa sáni váldojit adnui, ja nuppit ges jávkagohtet. Giella lea kulturguoddi mii čilge eallima ja máilmmi.

Oallugat jáhkket ahte lea muhtun iežá gii mearrida makkár sániid sámegielas oažžu geavahit. Muhto leat baicca giellageavaheaddjit ieža geat dan mearridit. Leat meastta álohii dábálaš olbmot geat fuomášit ođđa sániid ja geat geavahišgohtet daid. Jus geavaheapmi leavvá de mii hárjánit daidda ja dađistaga mii nai atnigoahtit daid. Danin leat don guhte ”dohkkehat” sániid jus don daid geavahat.

Go sánit váilot
Sámegiella lea guhkit áiggiid leamaš badjelgehččojuvvon ja lea guhká leamaš anus dušše muhtun domenain, ja danin dávjá váilot sánit ođđaáigásaš áššiide. Fágasániid ferte hutkat, ovdánahttit – ja lávdadit. Sámi jorgaleddjiin lea dávjá váttis bargu. Got galgá jorgalit omd. ”förbränningsmotor”, ”klimatsmart” dahje ”mikroblogg”? Galgá go sániid luoikkahit, sánistat sátnái jorgalit dahje hutkat ođđa sáni?

Váttis jorgalit
Leat maiddái olu sámegiel sánit maid lea váttis jorgalit iežá gielaide. Go mii lea duođain ”dihinder” dahje ” köroxe”? Ja manne ii mana ovttain ruoŧagielsániin jorgalit dakkár sániid dego ”čoanohas” dahje ”juovvái”?

Giellabáidnin
Eanetlogu giella báidná. Mii luoikkahit ja heivehit sániid ja doahpagiid. Olu hálddahuslaš sánit maid geavahit Norggabealde, eai heive Ruoŧabealde daningo Norggas ja Ruoŧas leat goabbatlágán servodathálddahuslaš systemat. Dán áiggi lea eŋgelasgiella hui gievra báidnit nuoraid sámegiela. Giella lea ealli ráhkkanus ja dat rievdá geažos áiggi. Muhto vaikko lea nu de galget goitge ain boahtteáiggis gáhttet sámegiela ja sámi ovdanbuktima. Sámegiella han muitala nu olu min kultuvrra ja min eallinoainnu birra.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2016-01-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?