lördag 15 december 2018
Svenska Northern Sami Lule Sami Southern Sami

Om sydsamiska ordboken

Sametingets moderna sydsamisk-svenska/ svensk-sydsamiska ordbok publiceras nu som sökbar ordboksfunktion på vår hemsida.
Boken började som ett sydsamiskt ordboksprojekt. Därefter bedrevs det i Sametingets regi med ekonomiskt stöd från Samiska Språknämnden i Kautokeino.

Ordmaterialet
Ordmaterialet består främst av ord från Ella Holm Bulls samlade böcker och ordlistor. Ord har även hämtats från "MOV 1000 BAAKOEH" Saemien ööpehtimmieraerie Alta 1998, Baakoe-lästoe nr. 2/97 Sameien gieleraerie. Ett urval har gjorts från Gärjijste vaalteme (norsk/sydsamisk ordlista) av Tove Brustad, Hattfjelldal. Paul Klemmetsson, Dikanäs, har rådfrågats om ord av skiftande karaktär och dess betydelser. Jämförelser har gjorts grammatiskt och semantiskt med Knut Bergsland & Laila Mattson Maggas ordbok "Åarjelsaemien - daaroen baakoegärja", Alta 1993.

Tyngdpunkt
Ordsamlingen har sin tyngdpunkt i de sydligare varianterna av sydsamiskan, från Vilhelmina-Vefsen och söderut. Umesamiskan är representerad i vissa ortnamn. De ortnamn som markerats med SaU har skrivits med en ortografi som professor Olavi Korhonen utarbetat för umesamiskt område.
© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2012-02-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?