måndag 22 juli 2024
Svenska Northern Sami Lule Sami Southern Sami

Förklaringar till lulesamiska ordboken

För att rätt kunna använda sig av materialet i den lulesamiska ordboken är det viktigt att förstå böjningsmönstren. Här förklaras hur vi markerar användningen av stadieväxling. 

STADIEVÄXLING AV SUBSTANTIV, ADJEKTIV M.FL.

JÄMNSTAVIGA 
Stadieväxlingen för jämnstaviga substantiv m. fl. förklaras i ordboken på detta sätt:

báhko g ord
biejvve jv dag; sol
tjuktje vtj tjädertupp

Nytt i denna elektroniska ordbok är förklaringen av stadieväxlingen i jämnstaviga substantiv, adjektiv (nomen) som skrivs med likadana dubbelkonsonanter. Tidigare användes apostrof mellan dubbelkonsonanterna för att beskriva att ordet står i grad III, t.ex.: vuos’sa (grad III), numera använder även en del ordboksförfattare ett annat sätt för att beskriva stadieväxlingen ex.: vuossa (s's) ss. I denna ordbok redovisas även sammansatta ord enligt det nya sättet att redovisa stadieväxlingen, i exempelordet ássjedåbdde där ordet ássje står i grad III skrivs det inte ut någonting om vilken grad ordet står i eftersom det betyder att ordet står i grad III när ingenting redovisas. Om det någon gång uppträder ett sammansatt ord där första ordet i sammansättningen står i en annan grad än grad III så förklaras detta.

bårre (grad III), ätande, som äter (pres.part.)
- tidigare bår’re, även: bårre (r’r)
härrá rr (grad III-II), präst; herre
- tidigare: här’rá rr, även: härrá (r’r) rr
vuossa ss (grad III-II), väska, påse
- tidigare: vuos’sa ss, även: vuossa (s’s) ss
ássjedåbdde (grad III), expert, sakkunnig
- tidigare: ás'sjedåbdde, även: ássjedåbdde (s'sj) 

Några få undantag finns där ovanstående förklaring av stadieväxling inte fungerar för jämnstaviga substantiv av typen vuossa. Detta gäller för några få enstaka ord där stadieväxlingen sker mellan grad III-I. När dessa ordtyper uppträder i ordboken skrivs stadieväxlingen ut inom parentes (grad III-I).

káffa f (grad III-I), kaffe
- tidigare káf’fa f, även: káffa (f’f) f
jáffo f (grad III-I), mjöl
- tidigare jáf’fo f, även: jáffo (f’f) f

UDDASTAVIGA
Uddastaviga ord förklaras så här:

bena bednag- hund
muohta muohttag- snö
vuonev vuodnám- svärmor

KONTRAKTA
Kontrakta ord förklaras så här:

bálges bálggá- stig
viepses väppsá- geting
änoj äddnu- morbror

STADIEVÄXLING AV VERB

JÄMNSTAVIGA 
Jämnstaviga verb förklaras så här:

bårråt r
äta
gillat ll härda ut
juhkat g dricka
vuojnnet jn se

UDDASTAVIGA
Uddastaviga verb förklaras så här:

giebadit
sota ned sig; sota ned 
gulldalit lyssna
gåbådit urholka


KONTRAKTA
Kontrakta verb förklaras så här:

galmmut
frysa fast
suhkkát börja ro
tjuolmmit knyta

Nytt i denna elektroniska ordbok är redovisningen av stadieväxlingen i kontrakta verb som skrivs med likadana dubbelkonsonanter. Tidigare användes apostrof mellan dubbelkonsonanterna för att beskriva att verbet står i grad III, t.ex.: gil’lit (grad III), numera använder även en del ordboksförfattare ett annat sätt för att beskriva stadieväxlingen ex.: gillit (l'l). Beträffande jämnstaviga verb exempelvis: gillat: se förklaringarna som berör substantiven.

gillit (grad III), härda ut
- tidigare gil’lit även: gillit (l’l)
bårråt (grad III), börja äta
- tidigare: bår’råt även: bårråt (r’r)
bassut (grad III), bli stekt
- tidigare: bas’sut även: bassut (s’s)


ÖVRIGT
För mer ingående förklaringar till lulesamiska ordklasser, stadieväxlingar m.m. hänvisas du till boken Lulesamisk grammatik av Nils Eric Spiik.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-10-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?