fredag 14 juni 2024
Svenska Northern Sami Lule Sami Southern Sami

Tjielggidusá julevsáme báhkogirjjáj

Jus galggá máhttet báhkogirjev adnet de hähttu buojkkát såjådimskándav. Dánna tjielggiduvvá gåk grádamålsudibme doajmmá. 

GRÁDAMÅLSUDIBME SUBSTANTIJVAJN, ADJEKTIJVAJN J.N.V.

BIELISJSTÁVVALA 
Bielisjstávval substantijva, adjektijva j.n.v. tjielggiduvvi náv:

báhko g ord
biejvve jv dag; sol
tjuktje vtj tjädertupp

Ådås dán elektråvnåk báhkogirjen la vuosedibme grádamålsudimes bielisjstávval substantijvajn, adjektijvajn (nomenijn) ma tjáleduvvi åvtålágásj konsonántaj. Åvddål aneduváj apostroffa konsonántaj gaskan vuosedittjat goalmát (III) grádav, bv.: vuos’sa (gráda III), dálásj ájgen muhtem báhkogirjjetjálle adni aj ietjá vuogev vuosedittjat grádamålsudimev bv.: vuossa (s's) ss. Aktijbiejadum bágo dán báhkogirjen tjielggiduvvi aj ådå grádamålsudimvuoge milta, buojkulvisbáhkon ássjedåbdde gånnå báhko ássje l goalmát (III) grádan dasi ij mige tjáleduvá dan diehti dat juo merkaj báhko l goalmát (III) grádan. Jus nágin bále luvluj ihtet aktijbiejadum báhko gånnå vuostasj báhko l ietjá grádan gå goalmát (III) gráda de tjielggiduvvá.

bårre (grad III), ätande, som äter (pres.part.)
- åvddål: bår’re, aj: bårre (r’r)
härrá rr (grad III-II), präst; herre
- åvddål: här’rá rr, aj: härrá (r’r) rr
vuossa ss (grad III-II), väska, påse
- åvddål: vuos’sa ss, aj: vuossa (s’s) ss
ássjedåbdde (grad III), expert, sakkunnig
- åvddål: ás'sjedåbdde, aj: ássjedåbdde (s'sj) 

Muhtem tjuolldasa gávnnuji gånnå bajep tjielggidusá grádamålsudime hárráj ij dåjma bielisjstávval substantijvajda bv. vuossa. Dát guosská ber muhtem bágojda gånnå grádamålsudibme målssu gráda III-I gaskan. Gå dá bágo ihti báhkogirjjáj tjáleduvvá grádamålsudibme juovsaj sinna (grad III-I).

káffa f (grad III-I), kaffe
- åvddål: káf’fa f, aj: káffa (f’f) f
jáffo f (grad III-I), mjöl
- åvddål: jáf’fo f, aj: jáffo (f’f) f

BELAKSTÁVVALA
Belakstávval bágo tjielggiduvvi náv:

bena bednag- hund
muohta muohttag- snö
vuonev vuodnám- svärmor

TJOAHKKÁJGIESEDUM
Tjoahkkájgiesedum bágo tjielggiduvvi náv:

bálges bálggá- stig
viepses väppsá- geting
änoj äddnu- morbror

GRÁDAMÅLSUDIBME VERBAJN

BIELISJSTÁVVALA 
Bielisjstávval verba tjielggiduvvi náv:

bårråt r
äta
gillat ll härda ut
juhkat g dricka
vuojnnet jn se

BELAKSTÁVVALA
Belakstávval verba tjielggiduvvi náv:

giebadit
sota ned sig; sota ned 
gulldalit lyssna
gåbådit urholka


TJOAHKKÁJGIESEDUM
Tjoahkkájgiesedum verba tjielggiduvvi náv:

galmmut
frysa fast
suhkkát börja ro
tjuolmmit knyta

Ådås dán elektråvnåk báhkogirjen la vuosedibme grádamålsudimes tjoahkkájgiesedum verbajn ma tjáleduvvi åvtålágásj konsonantaj. Åvddål aneduváj apostroffa konsonantaj gaskan vuosedittjat goalmát (III) grádav, bv.: gil’lit (gráda III), dálásj ájgen muhtem báhkogirjjetjálle adni aj ietjá vuogev vuosedittjat grádamålsudimev bv.: gillit (l'l). Bielisjstávval verba bv. gillat: gehtja tjielggidusájt ma guosski substantijvajda.

gillit (grad III), härda ut
- åvddål: gil’lit, aj: gillit (l’l)
bårråt (grad III), börja äta
- åvddål: bår’råt, aj: bårråt (r’r)
bassut (grad III), bli stekt
- åvddål: bas’sut, aj: bassut (s’s)


IETJÁ
Jus dån dárbaha enap tjielggidusájt julevsáme báhkoklássaj, grádamålsudimij birra j.n.v., de galga låhkåt Lulesamisk grammatik Nils Eric Spiikas.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-10-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?