måndag 22 juli 2024
Svenska Northern Sami Lule Sami Southern Sami

Om sydsamiska ordboken

Sametingets moderna sydsamisk-svenska/ svensk-sydsamiska ordbok finns här som sökbar ordboksfunktion på vår hemsida.

Boken började som ett sydsamiskt ordboksprojekt. Därefter bedrevs det i Sametingets regi med ekonomiskt stöd från Samiska Språknämnden i Kautokeino. Sametinget gav 2007 ut en sydsamisk ordbok med Per-Martin Israelsson och Sakka Nejne som författare. Per-Martin har sedan omarbetat och utvidgat ordmaterialet och 2015 gav Sametinget ut Per-Martin Israelssons omarbetade ordbok, vilken är den som finns här i webbordboken och i appen.

Ordmaterialet
Grundmaterialet till ordboken består främst av ord från Ella Holm Bulls samlade böcker och ordlistor, samt från ordsamlingarna "MOV 1000 BAAKOEH", Baakoe-læstoe nr. 2/97, Gærjijste vaalteme. Den utökning som tillförts (2015) består främst i ett urval av ord som granskats och godkänts av Samisk språknämnds sydsamiska sektion och Åarjelsaemien gïeledåehkie vid Saemien Gïelegaaltije, även mindre urval från andra källor har gjorts.
I viss omfattning har kontroll gjorts gentemot Südlappisches Wörterbuch, Gustav Hasselbrink, Uppsala 1981 samt Knut Bergsland & Laila Mattson Maggas ordbok "Åarjelsaemien - daaroen baakoegærja", Alta 1993.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-08-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?